SPECIALIZACE:

  • Korporační právo (obchodní společnosti, družstva, sdružení atp.)
  • Duševní vlastnictví
  • Média, reklama
  • Nemovitosti
  • Pracovní právo
  • Soudní a rozhodčí řízení, konkurzy
  • Rodinné právo