REKONSTRUOVANÝ PŮDORYS OBCE

Výsledný půdorys původního stavu obce v období těsně po druhé světové válce je pokusem rekonstruovat situaci podle dostupných podkladů tak, jak bylo popsáno v předchozích oddílech. Je možné, že i přes všechnu snahu mohlo dojít k dílčím chybám nebo nepřesnostem, některé domy a jejich poloha byly určeny na základě ne zcela jasných indicií a nepodařilo se zatím najít další údaje a podklady, které by jejich identifikaci jednoznačněji určily. Pokud by kdokoliv mohl jakkoliv přispět k upřesnění nebo prohloubení znalosti původního půdorysu vsi, budeme vděčni za jakýkoliv podnět.

Aktuální výsledek rekonstrukce půdorysu je znázorněn v průmětu do současné ortofotomapy.

(pro otevření mapy klikněte na odkaz na *.pdf soubor dole)

PERŠLÁK_REKONSTRUKCE PŮDORYSU - CELKOVÁ MAPA.pdf

PERŠLÁK_REKONSTRUKCE PŮDORYSU - VÝŘEZY.pdf