ZDROJE, ODKAZY, LITERATURA

LITERATURA, STATI, ČLÁNKY:

BŘICHÁČEK Pavel: Zbytky sídelních a těžebních aktivit v předpolí hradu Landštejna - okr. Jindřichův Hradec (Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XIX 2008)

BURIAN Vladimír Mgr.: Projekt na zpřístupnění informací o nejstarší historii a významné etapě kolonizace Novobystřicka v době předhusitské – zkoumaná lokalita kostel sv. Petra a Pavla v Nové Bystřice (2011)

DIBALA Milan, MLÁDKOVÁ Jiřina: Tajemství hradu Landštejna

DOMEČKA Ludvík: Osídlení krajiny jindřicho-hradecké a novo-bystřické (1893)

DOMEČKA Ludvík: PRŮVODCE po Jindřichově Hradci a okolí

HRAŠE Jan Karel: Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách (1885)

JIRÁSKO Luděk: Česká Kanada

JIRÁSKO Luděk: Jindřichův Hradec

JIRÁSKO Luděk: Osídlení Novobystřicka v předhusitském období

JIRÁSKO Luděk: Vývoj česko-rakouské hranice na Novobystřicku do 15. století (Jihočeský sborník historický XLVI/1977)

KORTANOVÁ Šárka: Popis turistických cest v regionu Česká Kanada (diplomová práce Jihočeská universita ČB 2011)

LAKOSIL Jan: Jižní Čechy krásné, zrádné v dobových fotografiích a dokumentech

KVĚT Radan: Minulost člověka a staré stezky

KUČA Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

MACHÁLEK Pavel, SATTLER Robert: Svědectví od železné opony: jak mě pohraničníci nechávali projít brankou a rybařit na rakouské hranici (2018)

MENŠÍK Petr: Mohylová pohřebiště a tzv. mohylové útvary na Jindřichohradecku

NOVÁKOVÁ Stanislava: Krajířové z Krajku (Veduta 2010)

PALOUŠOVÁ Zdenka: Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2007)

POCHE Emanuel a kolektiv: Umělecké památky Čech (ČSAV 1978)

RUTOVÁ Andrea: Židé na Jindřichohradecku (diplomová práce FF University Karlovy 2013)

SKOČNÝ Ladislav: Poklady řeky Hostice (Pangeit 2020)

SOTONA Vladislav: Příběh jednoho starého pamětního kamene vražda Pavla Schullera u Nového Mlýna (Měsíční zpravodaj novobystřických občanů č. 9/2016 a 11/2016)

SPÁLOVSKÝ Oldřich: Počátky a první léta provozu úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice (1897 – 1918) a některé její osudy za I. světové války.

TOUFAR Pavel: Lokálkou do České Kanady ...a opačným směrem

VAINAROVÁ Petra Bc.: Proměny české kulturní krajiny – případová studie Novobystřicko (diplomová práce Mendelova universita v Brně 2018)

ZEZULKA Martin: Chebská falc a její role v říšské politice štaufských císařů a králů (diplomová práce Masarykova universita Brno 2017)

ŽEMLIČKA Josef: Návrat do krajiny českého středověku

 

KRONIKY:

Pamětní kniha obce Český Bernšlák - https://digi.ceskearchivy.cz/315166/1

GEIST Adolf: Chronik der Gemeinde Böhmisch Bernschlag (2002)

Schulchronik Böhm. Bernschlag 1890 – 1920 - https://digi.ceskearchivy.cz/200355/1

Chronik Volkschule in Böhm Bernschlag 1920 – 1945 - https://digi.ceskearchivy.cz/200356/1

Gedenkbuch für die Städte Neu Bistritz und Neuhaus 1893 – 1933  - https://digi.ceskearchivy.cz/129221/1

Chronik der Stadt Neubistritz 1922 – 43 - https://digi.ceskearchivy.cz/489/1/440/-196/150/0

Kronika města Nová Bystřice 1945 – 67  - https://digi.ceskearchivy.cz/490/1

 

WEBOVÉ STRÁNKY, ODKAZY:

Fuldské anály r. 871- http://www.moraviamagna.cz/kroniky/k_fu871b.htm

Česká Kanada živě - https://www.facebook.com/pg/CeskaKanadazive/photos/

Česká Kanada vypravuje - http://ceskakanadavypravuje.cz/

JIŽNÍ ČECHY A ŠUMAVA - web Spolku pro popularizaci Jižních Čech  - průvodce po pamětihodnostech regionu - http://www.jiznicechy.org/cz/

http://www.fotohistorie.cz/Jihocesky/Jindrichuv_Hradec/Default.aspx

Novobystřický buditel - https://www.facebook.com/novobystricky.buditel/

Vitorazská stezka - https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitorazsk%C3%A1_stezka

Odkud a kam proudilo zboží po Gmündské stezce vedoucí přes Stráž nad Nežárkou - https://www.pruvodce-strazskem.cz/l/odkud-a-kam-proudilo-zbozi-po-gmunds...

Vývoj historických cest v Českých zemích - http://www.historicke-cesty.cz/historicke-cesty/vyvoj-historickych-cest-...

O včelách České Kanadě a Kačležském rybníku - https://www.hanatipplova.cz/

Zaniklé obhce Jindřichohradecko - http://www.zanikleobce.cz/index.php?menu=11&okr=3303

Historické fotografie Jindřichohradecko - http://www.fotohistorie.cz/Jihocesky/Jindrichuv_Hradec/Default.aspx

Südmähren - Land an der Thaya - http://www.suedmaehren.at/ortskunde/

Historické fotografie v okolí Hospříze - https://www.hospriz.cz/vseobecne-fotografie/historicke-fotografie-obci-v...

Blažejov a jeho části - https://sites.google.com/site/blazejovakrasyjehocasti/

Sčítání obyvatel - https://digi.ceskearchivy.cz/scitani_lidu-soka_jindrichuv_hradec

Sedlo - https://www.facebook.com/sedelskahospoda/

Nová Bystřice - https://www.novabystrice.cz/

Úzkokolejky - http://jhmd.cz/

 

MAPY, LETECKÉ SNÍMKY:

Archivní mapy ČZÚK - https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html

Staré mapy – I., II. III. vojenské mapování, Müllerovo mapování - http://oldmaps.geolab.cz/

Letecké snímky z 50. let - https://kontaminace.cenia.cz/    https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html

Letecké snímky obcí - https://www.ze-vzduchu.cz/

 

RYBNÍKY A RYBNÍKÁŘSTVÍ JAKO NEODMYSLITELNÁ SOUČÁST HISTORIE ZDEJŠÍ KRAJINY:

HONS Josef: Když měřičkové, rybníkáři a trhani krajem táhli (1961)

HULE Miroslav, KOTYZA Michal: Rybníkářství na Jindřichohradecku (1981)

HULE Miroslav: Rybníkářství na Třeboňsku (2000)

https://www.trebonsko.cz/stepanek-netolicky

https://www.rybarstvi.cz/stepanek-netolicky

https://www.rybarstvi.cz/mikulas-rutard-z-malesova

https://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Ruthart

https://www.trebonsko.cz/jakub-krcin-z-jelcan-a-sedlcan

https://www.trebonsko.cz/rybnikarstvi-historie

http://www.cz-ryby.cz/produkce-ryb/historicky-vyvoj

https://www.trebonskykapr.cz/historie-rybnikarstvi-a-chovu-kapra-na-trebonsku

Archivní mapy: https://www.starelesnimapy.cz/digitalizovane-mapy/stare-lesni-mapy/?str=33