HISTORIE JEDNOTLIVÝCH DOMŮ

Historie domů je zpracována pro rozsah zástavby vesnice těsně po II. světové válce a zahrnuje celkem 92 popisných čísel. Vychází přitom především z údajů zaznamenaných v matrikách, z údajů ze sčítání obyvatel v letech 1869 – 1921 (rok 1890 bohužel v archivu pro Peršlák chybí), dále z údajů kroniky pana Adolfa Geista, Pamětní knihy (kroniky) Peršláku, psané do roku 1958, ze seznamu poválečných přídělů, získaného od ČÚZK Jindřichův Hradec. K jednotlivým domům a k místům, kde dříve stávaly domy dnes už zbořené, byla pořízena vlastní fotodokumentace.

Pro lokalizaci domů a jednotlivých čísel popisných viz následující mapa původního půdorysu obce: (mapa se zvětší, pokud na ní kliknete prvým tlačítkem a zadáte "Zobrazit obrázek")

Historii jednotlivých domů otevřete kliknutím na odkaz na soubor *.pdf dole:

HISTORIE DOMU ČP 01.pdf

HISTORIE DOMU ČP 02.pdf

HISTORIE DOMU ČP 03.pdf

HISTORIE DOMU ČP 04.pdf

HISTORIE DOMU ČP 05.pdf

HISTORIE DOMU ČP 06.pdf

HISTORIE DOMU ČP 07.pdf

HISTORIE DOMU ČP 08.pdf

HISTORIE DOMU ČP 09.pdf

HISTORIE DOMU ČP 10.pdf

HISTORIE DOMU ČP 11.pdf

HISTORIE DOMU ČP 12.pdf

HISTORIE DOMU ČP 13.pdf

HISTORIE DOMU ČP 14.pdf

HISTORIE DOMU ČP 15.pdf

HISTORIE DOMU ČP 16.pdf

HISTORIE DOMU ČP 17.pdf

HISTORIE DOMU ČP 18.pdf

HISTORIE DOMU ČP 19.pdf

HISTORIE DOMU ČP 20.pdf

HISTORIE DOMU ČP 21.pdf

HISTORIE DOMU ČP 22.pdf

HISTORIE DOMU ČP 23.pdf

HISTORIE DOMU ČP 24.pdf

HISTORIE DOMU ČP 25.pdf

HISTORIE DOMU ČP 26.pdf

HISTORIE DOMU ČP 27.pdf

HISTORIE DOMU ČP 28.pdf

HISTORIE DOMU ČP 29.pdf

HISTORIE DOMU ČP 30.pdf

HISTORIE DOMU ČP 31.pdf

HISTORIE DOMU ČP 32.pdf

HISTORIE DOMU ČP 33.pdf

HISTORIE DOMU ČP 34.pdf

HISTORIE DOMU ČP 35.pdf

HISTORIE DOMU ČP 36.pdf

HISTORIE DOMU ČP 37.pdf

HISTORIE DOMU ČP 38.pdf

HISTORIE DOMU ČP 39.pdf

HISTORIE DOMU ČP 40.pdf

HISTORIE DOMU ČP 41.pdf

HISTORIE DOMU ČP 42.pdf

HISTORIE DOMU ČP 43.pdf

HISTORIE DOMU ČP 44.pdf

HISTORIE DOMU ČP 45.pdf

HISTORIE DOMU ČP 46.pdf

HISTORIE DOMU ČP 47.pdf

HISTORIE DOMU ČP 48.pdf

HISTORIE DOMU ČP 49.pdf

HISTORIE DOMU ČP 50.pdf

HISTORIE DOMU ČP 51.pdf

HISTORIE DOMU ČP 52.pdf

HISTORIE DOMU ČP 53.pdf

HISTORIE DOMU ČP 54.pdf

HISTORIE DOMU ČP 55.pdf

HISTORIE DOMU ČP 56.pdf

HISTORIE DOMU ČP 57.pdf

HISTORIE DOMU ČP 58.pdf

HISTORIE DOMU ČP 59.pdf

HISTORIE DOMU ČP 60.pdf

HISTORIE DOMU ČP 61.pdf

HISTORIE DOMU ČP 62.pdf

HISTORIE DOMU ČP 63.pdf

HISTORIE DOMU ČP 64.pdf

HISTORIE DOMU ČP 65.pdf

HISTORIE DOMU ČP 66.pdf

HISTORIE DOMU ČP 67.pdf

HISTORIE DOMU ČP 68.pdf

HISTORIE DOMU ČP 69.pdf

HISTORIE DOMU ČP 70.pdf

HISTORIE DOMU ČP 71.pdf

HISTORIE DOMU ČP 72.pdf

HISTORIE DOMU ČP 73.pdf

HISTORIE DOMU ČP 74.pdf

HISTORIE DOMU ČP 75.pdf

HISTORIE DOMU ČP 76.pdf

HISTORIE DOMU ČP 77.pdf

HISTORIE DOMU ČP 78.pdf

HISTORIE DOMU ČP 79.pdf

HISTORIE DOMU ČP 80.pdf

HISTORIE DOMU ČP 81.pdf

HISTORIE DOMU ČP 82.pdf

HISTORIE DOMU ČP 83.pdf

HISTORIE DOMU ČP 84.pdf

HISTORIE DOMU ČP 85.pdf

HISTORIE DOMU ČP 86.pdf

HISTORIE DOMU ČP 87.pdf

HISTORIE DOMU ČP 88.pdf

HISTORIE DOMU ČP 89.pdf

HISTORIE DOMU ČP 90.pdf

HISTORIE DOMU ČP 91.pdf

HISTORIE DOMU ČP 92.pdf