AKTUÁLNÍ ORTOFOTOMAPA A MAPA KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Tyto digitální podklady, získané od ČÚZK v Praze, jsou základními referenčními mapami a podklady pro skutečný stav území a byly k nim vztaženy starší podklady a mapy – císařský otisk stabilního katastru, pozemkové mapy z 50. a 60. let a ortofotomapy vojenského snímkování z roku 1954. pokud se ve vzájemném průmětu jednotlivých podkladů vyskytly rozdíly, byla dána přednost vždy novějšímu a tudíž přesnějšímu podkladu.

(mapa se otevře kliknutím na odkaz dole)

PERŠLÁK_SOUČASNÁ ORTOFOTOMAPA+POZEMKOVÁ MAPA.pdf