LETECKÝ SNÍMEK Z ROKU 1952

Letecké snímkování a jeho rektifikace do mapových listů bylo prováděno od konce 30 let, v celém rozsahu státu bylo pořízeno v první polovině 50. let a soužilo především vojenským účelům. Pro historii obce je důležitý fakt, že tyto snímky zachycují stav většinou ještě před zbořením domů v tzv. „zakázaném pásmu“ – byly pro naší oblast pořízeny vesměs v roce 1952 a většina demolic se odehrávala po roce 1955. Pokud byly některé domy zbořeny dříve, tak jsou na snímcích zpravidla patrné alespoň jejich ruiny.

Na leteckých snímcích zaujme na první pohled výrazně rozdílný rozsah zalesnění pozemků v katastru obce – zejména v oblasti při státní hranici. Markantní je to ve srovnání se současnou ortofotomapou. Mnohem méně zeleně bylo i ve vlastní obci nebo na mezích mezi jednotlivými pozemky – prioritou bylo jejich zemědělské využití.

Obr: ortofotomapa z roku 1952 - Peršlák - centrum obce

Obr: ortofotomapa z roku 1952 - Peršlák - osada Amerika

Obr: ortofotomapa z roku 1952 - Peršlák - Nové Mlýny

PRŮMĚT ORTOFOTOMAPY 1952 DO SOUČASNÉ POZEMKOVÉ MAPY

(pro otevření mapy klikněte na odkaz na *.pdf soubor dole)

PERŠLÁK_SOUČASNÁ POZEMKOVÁ MAPA+ORTOFOTOMAPA -1952.pdf