KATASTRÁLNÍ MAPY Z 50. A 60. LET 20. STOLETÍ

Novodobé mapy evidence nemovitostí, které byly pořizovány v 50. až 80. letech, nejsou na rozdíl od map stabilního katastru vyhotoveny „ostrovně“ po jednotlivých katastrech, ale pokrývají mapové listy podle celostátního kladu bez ohledu na hranice katastrů (ty jsou vyznačeny v kresbě tečkami na linii hranice katastru). Mapy jsou vyhotoveny jako černobílá čárová kresba pozemkových hranic s vyznačením parcelních čísel, značkami kultur pozemků a názvy jednotlivých dílčích částí území – tratí či honů. Kresba mapy tedy neznázorňuje skutečný polohopis, ale prioritně pozemkové hranice, které se mohou od skutečnosti v detailech lišit.

Mapy jsou zpracovány v průmětu do současné digitální mapy katastru nemovitostí pro území obce.

(mapa se otevře po kliknutí na odkaz na soubor *.pdf dole)

PERŠLÁK_SOUČASNÁ POZEMKOVÁ MAPA+POZEMKOVÁ MAPA 1950.pdf

PERŠLÁK_SOUČASNÁ POZEMKOVÁ MAPA+POZEMKOVÁ MAPA 1960.pdf