INDIKAČNÍ SKICA STABILNÍHO KATASTRU

Tyto mapy vznikaly během mapování stabilního katastru jako podklady ro zhotovení výsledného „císařského otisku“. Byly kresleny na čtvrtinových arších oproti výsledným mapovým listům a podlepovány kartonem nebo plátnem. Po ukončení měření byly výsledky, zakreslené na indikačních skicách po jednotlivých parcelách znovu v terénu ověřeny a po opravení případných chyb byl elaborát komisionálně na zadní straně potvrzen.

Na rozdíl od císařských otisků obsahují indikační skici také údaje o číslech popisných jednotlivých domů (na císařském otisku jsou jen čísla parcelní) a v jednotlivých pozemcích jsou vepsáni jejich aktuální držitelé. Dále jsou zde uváděny zákonné vlastnosti půdy (dominikál, přespolní), názvy tratí (honů), někdy i čísla parcelních kolíků.

Pro zkoumání a rekonstrukci původního půdorysu vsi jsou velmi důležitá hlavně uvedená popisná čísla domů, která je jinak obtížné zjistit (nejsou ani v novějších pozemkových mapách a zjišťování přes vlastnické listy je administrativně zdlouhavé).

INDIKAČNÍ SKICA STABILNÍHO KATASTRU PERŠLÁK (mapa se otevře po kliknutí na odkaz dole)

BERNSCHLAG_INDIKAČNÍ SKICA_1828.pdf