HISTORIE PERŠLÁKU A OKOLÍ

V této části uvádíme pokus o stručné shrnutí poznatků o historii a vývoji Peršláku v širších souvislostech Novobystřicka a Jindřichohradecka v průběhu dějin od středověku do nedávné minulosti.

Podkladem byly zejména různé odborné i popularizační publikace, články a webové stránky na toto téma, u novějších dějin především záznamy z dochovaných a dostupných kronik a vzpomínky pamětníků.