SOUČASNOST

Stránky o současnosti Peršláku by měly krátce informovat o aktuálním dění, akcích a významných událostech ve vesnici, ale i o pamětihodnostech a zajímavostech nejbližšího i vzdálenějšího okolí. Je toho poměrně hodně, proto bude tato část stránek operativně upravována nebo doplňována.

Samostatné stránky jsou věnovány pamětihodnostem a místním zajímavým místům širšího okolí se stručným popisem a fotografiemi.

Celý oddíl je věnován hospodám, restauracím, kavárnám a cukrárnám i dalším občerstvovnám v okolí jako významným oázám při putování a poznávání tohoto celkem pohostinného kraje. Protože se situace v oblasti gastrslužeb dost dynamicky mění, ověřte si prosím, jestli údaje zde uvedené dosud platí - aktualizovat je průběžně je dost nártočné. U větších měst (Třeboň, Jindřichův Hradec), kde je nabídka gastrozařízení velmi početná, jsme se omezili na odkazy, které vás nasměrují na příslušné místní webové stránky tohoto oboru.

Měli byste tu najít také důležité odkazy na jiné webové stránky a na závěr také jakousi volnou fotogalerii, doplňovanou podle aktuálních možností, zachycující nejen dění ve vesnici, ale i další zajímavá místa a události v širším okolí.

Zvláštní stránka je věnována městu Nová Bystřice jako historickému správnímu centru oblasti a místu s bohatou historií, s řadou památek a zajímavostí, zkrátka místu, které určitě stojí za bližší poznání a návštěvu. Tuto stránku najdete v oddílu PAMĚTIHODNOSTI OKOLÍ.