HISTORIE

Toto pojednání si v žádném případě neklade za cíl suplovat odborný výklad k dějinám vsi a Novobystřicka, jedná se spíše o jakýsi kompilát z různých jak odborných, tak populárně naučných zdrojů a prosíme, aby takto na tento text bylo také pohlíženo. Kdyby kdokoliv odhalil jakékoliv nepřesnosti, omyly nebo chybné údaje, budeme rádi, když nás na tyto chyby upozorní.

Seznam zdrojů a literatury, ze které bylo čerpáno, je v oddíle ZDROJE, ODKAZY, LITERATURA.