ŠTĚPÁNEK NETOLICKÝ

Dubraviovým o něco starším současníkem byl Josef Štěpánek Netolický (* asi 1460, † 1538), který od konce 15. století působil ve službách pánů z Rožmberka. Pocházel z poddanské rodiny z Netolic a rybníkářství se vyučil u tehdejších hejtmanů Dobřenského a Žabky a u královského porybného Kunáta z Kolína při stavbě rybníků u Lomnice nad Lužnicí (Starý Koclířov, Tisý a Ruda u Třeboně). Žák to byl asi dobrý, po roce 1505 už je uváděn jako hlavní fišmistr a hejtman třeboňského panství. V této funkci navrhl doplnění rybniční soustavu o rybníky Opatovický (1510 – 14), Horusický (1511 – 12) a Kaňov (1515).

Jeho stěžejním dílem je ale Zlatá stoka (dříve též Strúha nebo Příkop) – umělý vodní kanál, zásobující rybniční soustavu čerstvou vodou. Zlatá stoka odbočuje z Lužnice nad Majdalenou na jezu Pilař (původně odbočovala o něco dál u Opatovického mlýna), protéká Třeboní, obtéká rybník Rožmberk a pod Horusickým rybníkem u Veselí nad Lužnicí se vrací zpět do Lužnice. Délka vodního kanálu je 45,2 km, plocha povodí téměř 33 km2, průměrný podélný sklon (bez jezů) je pouze 28,5 cm/km – vyměřit takovouto stavbu s tehdejšími nivelačními pomůckami muselo být v pravdě mistrovské dílo. Zlatá stoka funguje do dnešních dnů a napájí kolem 40 rybníků mezi Třeboní, Lomnicí nad Lužnicí a Veselím nad Lužnicí. Technickou zajímavostí jsou dva akvadukty s mimoúrovňovým křížením s tzv. Odlehčovačem a Podřezanskou stokou v lesích jihovýchodně od Třeboně.

Obr: akvadukt na křížení Zlaté stoky s Podřezanskou stokou u Majdaleny.