RYBNÍKY A RYBNÍKÁŘSTVÍ JAKO NEODMYSLITELNÁ SOUČÁST HISTORIE ZDEJŠÍ KRAJINY

Stejně jako celé Jižní Čechy, jsou Třeboňsko, Jindřichohradecko a Novobystřicko krajem rybníků a celých rozsáhlých rybničních soustav. Rybníkářství a chov ryb zde má dloholetou a zajímavou historii a proto je tomuto tématu věnována samostatná kapitola.

Obr: přehledná mapa panství Třeboň znázorňující zdejší rozsáhlou rybniční soustavu.