• ARCHIVNÍ PLÁNY DOMŮ PERŠLÁK

V tomto oddíle publikujeme některé historické stavební plány domů, dochované v Státním oblastním archivu v Jindřichově Hradci jako součást archivního fondu VsNB , kart. 24.

Fotokopie plánů poskytl ing. Jiří Dluhoš.

Obr: plán pazderny, náležející k domu č.p. 42 starosty Josefa Noska z roku 1842 - stavitel J. G. Theurer - Maurermeister

Obr: plán přístavby stájí č.p. 34 Thomase Tomaschka - stavitel J. G. Theurer - Maurermeister 1841

Obr: plán stavby samostatných stájí č.p. 49 pro Mathiase Kubitschka - stavitel J. G. Theurer - Maurermeister 1838

Obr: plán celkové přestavby domu č.p. 30 Johanna Stippela (ponechány pouze stáje) - stavitel Fr. Schneider 1838

Obr: situační plán obce s vyznačením stavby nového domu č.p. 14 Mathiase Jarosche z roku 1847 - stavitel J. G. Theurer - Maurermeister