AKTUALITY ZE ŽIVOTA VESNICE

Tato část by se měla pokusit zachytit a krátce zdokumentovat významné události a momenty v životě vesnice. Neklademe si za cíl vytvořit nějakou kompletní a ucelenou kroniku, jde spíš o zaznamenání některých událostí a postřehů, které si možná po čase rádi připomeneme.

Asi nemá cenu vracet se nějak hluboko do minulosti, začneme tedy od 1. 1. 2020 a pokud časem doplníme některé starší zdokumentované událosi, jistě to nebude na škodu.